This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

Datatypen CE, CK, CN, CNE, CWE, CX, XCN, PPN hoofdstuk 2 meer duiding staat.

From HL7Wiki
Revision as of 19:15, 22 June 2009 by Adri burggraaff (talk | contribs) (New page: Van: Alexander Henket Datum 23-06-2009 Op een vraag van Adri: Vraag*: PID3 4 Assigning Authority > Casus: Er zijn 2 ziekenhuizen die veel samenwerken en hun > patientgegegevens sturen na...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Van: Alexander Henket Datum 23-06-2009

Op een vraag van Adri: Vraag*: PID3 4 Assigning Authority > Casus: Er zijn 2 ziekenhuizen die veel samenwerken en hun > patientgegegevens sturen naar een zelfde deelsysteem. > Voor de interne patientnummers zou je als Assigning Authority > moeten gebruiken LOCAL (=Lokaal gedefinieerd). > Echter hoe kan ik als ontvangend systeem weten , welk ziekenhuis > eigenaar is van het interne patientnummer als ze allebei LOCAL sturen.

Antwoord Alexander: Assigning authority, heb ik beantwoord op 16 april, en had kenmerk 5742:

"Goede vraag. Je zal ditzelfde probleem op meerdere plaatsen in de berichten tegenkomen. Bijvoorbeeld bij artsnummers, bepalingscodes en andere codes waar men traditioneel heel slecht omgaat met Assigning Authorities, omdat implementaties niet a priori rekening houden met transmurale verzending.

Als je transmuraal gaat werken dan is het allereerste wat je moet doen: om de tafel gaan zitten en sluitende afspraken over deze en andere berichtonderdelen en de verantwoordelijkheden bij zenden en verwerken daarvan. Dat is vergelijkbaar met Affinity Domain afspraken volgens IHE in een XDS regio.

In de definitie van PID 3 staat nergens dat je LOCAL "moet" gebruiken voor lokaal gedefinieerde nummers. Als je transmuraal gaat werken dan is het om de door jou genoemde reden dan ook beter dat niet te doen en per deelnemende instelling een Assigning Authority aan te wijzen als onderdeel van de ongetwijfeld meerdere samenwerkingsafspraken die je maakt.

Als het niet anders kan zou je Sending Application en Sending Facility moeten betrekken in het oplossen van het LOCAL probleem. Tenslotte wordt op die plaats aangegeven wat "LOCAL" betekent. Je zult in de praktijk zien dat Sending Facility gemiddeld niet wordt gevuld en dat Sending Application best wel in beide gevallen "CS EZIS" kan zijn, als beide partijen hetzelfde ZIS van Chipsoft gebruiken.

Ik ben er niet van overtuigd dat dit hele verhaal in de implementatiehandleiding hoofdstuk 3 had moeten staan. Ik zou vermoeden dat dit voor iedere toepassing van een identificatie of code geldt en daarmee zou ik verwachten dat in hoofdstuk 2 bij de datatypen CE, CK, CN, CNE, CWE, CX, XCN, PPN rond de gebruikergedefinieerde tabellen 0396 (Coding System) en 0363 (Assigning Authority) meer duiding staat.

Dit is momenteel niet het geval voor zover ik zie, dus ik heb je vraag bij deze naar een van co voorzitters van de betreffende technische commissie gestuurd. : )"