This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

Tom de Jong and Rene Spronk on co-morbidities and causalities, 2008

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

> De enige informatie die ik heb is "these diagnosis [de secondary, dus] > is in some way connected or empowers the main diagnosis".

OK, dat is dus geen causale relatie. Pertinent information zou dan kunnen. Dat is echter 'nauwer' dan de normale definitie van het begrip nevendiagnose.

> Tom: ik maak gebruik van het Care Record topic, daar zit geen > priorityNumber in de act relationship.

Dat is dan een serieuze tekortkoming van Care Record. William?

Groeten, Tom

> -----Oorspronkelijk bericht----- > Van: Rene Spronk (Ringholm) [1] > Verzonden: maandag 30 juni 2008 19:09 > Aan: Kai U. Heitmann > CC: Tom de Jong; William Goossen > Onderwerp: Re: Ontslagdiagnose, hoofd/neven > > Kai, > > De enige informatie die ik heb is "these diagnosis [de secondary, dus] > is in some way connected or empowers the main diagnosis". > > Tom: ik maak gebruik van het Care Record topic, daar zit geen > priorityNumber in de act relationship. > > De beschrijving van de Noren is dermate vaag dat het waarschijnlijk een > PERT word .. dus <pertinentInfo pert> <obs> hoofddiagnose <targetOf > pert> <obs> secondaire diagnose </obs> </targetOf> </obs> > </pertinentInfo pert>. > > Eens met Kai dat zonder een gedetaileerde beschrijving van hoe de Noren > de relatie tussen hoofd/neven diagnose zien er eigenlijk met geen > zinnig > woord iets over de uitwerking te zeggen valt. > > Groets, > > -René > > > Kai U. Heitmann wrote: > > Hoi allen, > > > > Eens met Tom maar ik heb het voorbeeld van René zo begrepen dat de > tweede > > diagnose een manifestatie van de eerste is. Voorbeeld rode neus als > > manifestatie van verkoudheid. Als hoofd- en nevendiagnose niets met > elkaar > > te maken hebben zijn het twee losse observaties (voorbeeld: > longontsteking > > en voetschimmel). > > > > Dat begreep ik zo omdat er stond "underlying illness". Dat is volgens > mij > > wel een CAUS relatie en wordt zo uitgedrukt. René jij weet het beter > wat de > > achtergrond is... > > > > Groeten > > --Kai > > > > > > ---Tom de Jong wrote/schrieb/schreef 30-06-2008 16:08 > > > >> Hoi Rene, > >> > >> Volgens mij is dit NIET de juiste methode om hoofd/nevendiagnose > door te > >> geven. Dit suggereert namelijk dat de ene diagnose het gevolg is van > de > >> andere, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn bij hoofd- en > nevendiagnosen > >> (ze hoeven niets met elkaar te maken te hebben). Als er wel een > verband is, > >> dan zal de nevendiagnose meestal een zijeffect van de hoofddiagnose > zijn, > >> hetgeen wordt tegengesproken door het feit dat jij in je commentaar > spreekt > >> over "Secu[sic]ndary diagnosis (underlying illness)". > >> > >> De oplossing die we in alle projecten in NL gehanteerd hebben, is om > gebruik > >> te maken van priorityNumber (in de ActRelationship) om het > onderscheid te > >> maken. Daarbij hebben we dan in de implementatiehandleiding > opgenomen dat > >> priorityNumber = 1 betekent dat het gaat om de hoofddiagnose, > terwijl alle > >> nummers > 1 staan voor nevendiagnoses. Je zou die nog nader kunnen > ordenen, > >> maar dat hangt natuurlijk af van je behoefte. > >> > >> Groeten, > >> Tom > >>


Original message -----

From: Rene Spronk (Ringholm) [2] Send: maandag 30 juni 2008 8:16 To: Kai U. Heitmann; Tom de Jong; William Goossen Subject: Discharge diagnosis, chief / main diagnosis and comorbidity diagnosis Question: is the following XML-snippet correct where we determine a primary or main diagnosis and secundary diagnosis

Is the relationship a "sourceOf" or "targetOf" relationship?


The act relationship between both observations is CAUS.

De method comes from German guideline for ICD coding version 0.95 (Kai: een latere versie is niet te vinden op de hl7.de

    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        
     <value xsi:type="CE" code="I23.9"
      codeSystem="2.16.578.1.12.4.1.1.7110"/>
     <sourceOf typeCode="CAUS">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      
     <value xsi:type="CE" code="Q23.7"
      codeSystem="2.16.578.1.12.4.1.1.7110"/>
  </observation>
 </sourceOf>
</observation>