This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM 25 januari 2011 Agenda

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Dinsdag 25 januari 2011
Plaats: Bastion, Utrecht
adres en route: Bastion hotel Utrecht
Tijd: 13.00 – 15.00 uur

 1. Opening en vaststellen agenda (5 min)
  • Adri opent de vergadering om 13:15, agenda zal vanaf nu op de wiki staan, er wordt geen aparte word document meer gemaakt, er komt geen mailtje. Verslag wordt wel op de HL7 website als document gezet
 2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ) (5 min)
  • Afmelding van: Helen, Frank, William, Yvonne
  • Email vragen;
   • Vraag voor TC Administrative Management - Gebruik "" van Winfried Gengler Epic
    • Binnen gekomen email: René heeft de email volledig beantwoord, voorbeeld in de gids is fout, actie : aanpassen voorbeeld initialen Frank Ploeg, actie voor Alexander hfdst 3 en Adri hfdst 2. Actie Adri: vraag en antwoord op FAQ HL7 NL zetten.
 3. Verslag 9 november 2010 (5 min) [[1]]
  • Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld
 4. Actielijst 9 november 2010 (10 min) [[2]]
  • punt 39: is al gebeurd, kan eraf•Punt 42 is afgesloten•44: staat nog•46: staat nog•49: losse eindjes•50: blijft staan•51: staat op agenda•54: magazine is geweest, kan er af•61: AH heeft het gestuurd, moet nog worden gereviewd, naar 8 maart•67: in bewerking•72: is klaar, afgevoerd•73: afvoeren•74: afvoeren•76: afvoeren•77 afvoeren•79: zien graag een update dat het in versie 2.4 opgenomen wordt, 2.3 moet nog worden geballot, toch nog opnemen•84 afvoeren•85: gaat mee in hoofdstuk 2 update•86 afvoeren•90: afvoeren•91: afvoeren•92: open•93: open•94: = beantwoord, afvoeren, adri zet hem in de FAQ•95: open•96: open•97: open, er is een grove opzet gemaakt, Adri•98: zie 94 FAQ updaten nav mail•99: willem zoekt uit of 0 onbekend is in NEN tabel•100: AH zoekt uit wat het ballot commentaar van nictiz is mbt basis componenten gids 2.3•101: hoeveel quorum is er nodig, hoe krijgen we de mensen zo ver om te ballotten bij de TSC beleggen•102: OO int navragen welke QRD er nodig is voor dit specifieke query? Zie nr 11•103: AH met nictiz in kontakt treden mbt CDA header gids•104: meta informatie mbt context van de CDA header gids
 5. Verslag WGM Sydney 2011, Australie (RS) (5 min)
  • Bijgaand mijn verslag van de WGM in Sydney (waar ik was namens IM). Het verslag is in het Engels vanwege hergebruik binnen andere affiliates ..indien er nadere vragen zijn dan hoor ik het gaarne. WGM Sydney 2011
  • InM beginnen aan wrappers R2. Rimbaa bij elkaar veel overeenkomsten met openEHR, samen. Veel mensen vooral voor trainingen en niet om in werkgroepen deel te nemen. SAIF en payload modellen en wrappers
 6. Verkiezing co-voorzitter (5 min)
  • Volgens het schema van AFTREDEN zou [[3]]
   • René in 2009
   • Adri in 2011
   • Dit is vergeten of zo. Voorstel: verkiezingen te houden in 2012 René en 2011 Adri.(dus geen verkiezing in deze meeting)
   • Voorstel om niet nu geen verkiezing te houden, maar ergens 2011 voor Adri en ergens in 2012 voor René zijn plek. Voorstel is unaniem aangenomen. Actiepunt Adri: schema op wiki aanpassen
 7. Resultaat van de stemmen op (5 min)
  • Actie-item nummer
  • Er zijn xx stemmen uitgebracht per onderwerp
  • Resultaat stemming: voor, tegen, onthouding. Het voorstel is.
  • Op de wiki is de discussie geopend voor: Hl7 versie 2.4 NL MSH-9 hoofdstuk 2 aanpassen/uitbreiden. Discussie staat open tot 21 november 2010 24:00 uur. Er is één reactie (Irma), dus binnenkort een voorstel en in stemming [[4]]. MSH-9 staat op de wiki, grammaticale verbetering en tabel met voorbeelden op te nemen in de oorspronkelijke tekst. Moet in stemming gebracht worden. Voorstel is om dit op te nemen. Voorstel: wordt unaniem aangenomen
  • Er is op wiki een discussie item geopend met als onderwerp "XPN subveld 11 Name assembly order. Discussie sluit vrijdag 24 december 17:00 uur, Er zijn 4 reacties, dus binnenkort een voorstel en in stemming[[5]]. Name assembly order, subveld 11: actie punt voor Willem, gaat NEN norm tabel uitzoeken, 0 onbekend in de NEN tabel
 8. Jaarplan 2010/2011 (10 min)[[6]]
  • Aanpassingen: Voorbeelden hoofdstuk 2 en 8,nr 6; opdelen in 2 subs, voorbeelden hfdst 2 hoog en voorbeelden hfdst 8 lage prioriteit
 9. Speerpuntenbeleid TC InM tbv TSC meeting (15 min)
  • nav evaluatie en vraag TSC co-voorzitters (9 nov 2010), op TSC 25 januari [[speerpunten van InM]] aangeven tbv o.a afvaardiging naar WGM
  • Zie document op de wiki. volgorde van belangrijkheid: Versie 3 software development (RIMBAA), Datatypen V2 en V3 en Wrappers V2 en V3, CDA, services ( context van de payload, verpakkings materiaal)
 10. IH Basiscomponenten gids versie 2.3 activiteiten (RS) (30 minuten)
  • Op de website zelf is slechts 1 stem uitgebracht (door René Spronk), zie verstuurde spreadsheet met commentaar. De stem is/was negatief, dus hoe je het ook bekijkt, vanuit te lage deelname of de uitgebrachte stemmen,zal dit materiaal zal nogmaals in een andere ballotronde aangeboden moeten worden.
  • Is ter ballot gegaan, 1 stem uitgebracht, niets per email binnen gekomen
  • Uitgebrachte stem is negatief ( Rene) heeft een spreadsheet met commentaar gestuurd, staat op de HL7 site. ( heeft naar datatypes gekeken). Te weinig quorum voor ballot, moeten ballot opnieuw doen.Commentaar en open actie item tom en andre hier bij opnemen en opnieuw aanbieden ter ballot ( 2.3.1). Hoe krijgen we wel genoeg mensen om te ballotten?( communicatie adviseuze)actie: Adri. Wat voor quorum moeten we hebben? Bij de TSC neerleggen,actie:Adri, Nictiz ballot heeft ook geen commentaar ontvangen.
 11. QRD-9 APA/APM query typen (H. 5) voor QRY_A19 n.a.v. suggestie Siemens
  • APA bestaande afkorting, IM heeft Siemens documentatie gekregen, willen dit documenteren in hoofdstuk 5. Internationale OO lijst vragen point of care testen, hebben alleen een monster nr en demografie ontbreekt en die wil je opvragen. Actie Rene, navragen QRD-9 waarde voor dit type query
 12. CDA Header implementatiegids, voortgang/planning (RS) (30 minuten)
  • 1 van de speerpunten, CDA header gids is wsl meer dan 50% klaar ( info AH).Moet alles uitputtelijk beschreven worden? Nictiz is weer stakeholder geworden voor de CCD. Met Nictiz in contact treden. Actie AH (IHE is ook een soort van stakeholder)van een actieve nieuwe stakeholder. Artikel in het HL7 magazine is ook handig. Meer meta informative over de context van de gids, actiepunt: AH
 13. Rondvraag (5 min)
  • Bert Krabbes: intern datawarehouse, inclusief allergieen , mbt allergieen, er komt een joint om dit uit te werken.
  • BK:Heeft meerdere pharmacy vragen, de code moet ook een beschrijving bevatten, = optioneel veld, liever tekst als code. Bij pharmacy neerleggen. berichten noteren dat er ook leesbare tekst is, moeten zij opnemen.
  • AH: veranderingen op gebied van E-person worden terug gedraaid in basis componenten 2.3/. wijzigigen gaan niet verloren, maar komen in de een latere versie van basiscomponenten gids terug
  • BK: Hoe ga je met een ontslag ongedaan maakt, graag een vraag naar AM sturen ter beoordeling
  • Sluiting om 15:00 uur

Planning totaal 2 uur en 5 minuten