This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

Gebruik regels in versie 2.4

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Van: "Alexander Henket" <Alexander.Henket@enovation.nl> Aan: "TC-IM" <tc-im@hl7.nl> Datum 26-1-2009 23:53 Onderwerp: FW: vraagje over gebruiksregels in v2.4

Aan de co voorzitter van dienst,

Onderstaande punten zijn door Tom aangedragen bij TC AM, maar deze horen bij IM thuis omdat het meer datatype issues zijn. Kunnen wij deze agenderen?

Bij voorbaat dank,

Alexander HenketVan: Alexander Henket [1] Verzonden: woensdag 10 december 2008 3:03 Aan: Tom de Jong CC: tc am@hl7.nl Onderwerp: Re: vraagje over gebruiksregels in v2.4


Tom,


 Subvelden zijn vrijwel nooit verplicht, maar gegeven ons hameren op Assigning Authority, zou  ik ervoor zijn. Belangrijk is dat LOCAL dan relatief is aan de Sending Application in MSH. Adri heeft er voor gekozen om zijn ziekenhuis een eigen Assigning Authority toe te kennen.

[Tom de Jong] Ik zou er voor zijn om dan ook VERPLICHT te stellen dat je expliciet 'LOCAL' stuurt (zoals de internationale standaard aangeeft), want anders kan een ontvangend systeem er nog helemaal niets mee.


 Ja je moet "L" meegeven bij de eerste naam. Ik weet niet precies hoe je dat anders kunt lezen. Boeiend is wel als je van iemand alleen de Adopted naam hebt (pseudoniem voor de koningin oid) Alle implementaties die ik ken implementeren het echt zo

[Tom de Jong] OK, het had mij handiger geleken om van 'L' de DEFAULT te maken, zodat leeg laten ook OK was.


 Nee dat gebeurt zeker niet netjes genoeg. Ook komt Alexander^A voor terwijl A gewoon op Alexander slaat

[Tom de Jong] Tja, het is ook een vreemde, maar het is wel de standaard. We moeten daar dus meer op hameren.


 Ja je moet "M" meegeven bij het eerste adres. Dat kun je ook niet anders lezen. Ik meen te weten dat de praktijk gewoon het subveld leeglaat

[Tom de Jong] Ik weet zeker dat het vaak niet gevuld wordt. Ook hier lijkt het me beter om een DEFAULT te noemen.


 Backward compat rules stellen dat het niet hoeft. Mijn insteek: altijd subsubveld 1 van SAD vullen. Indien mogelijk altijd ook subvelden 2 en 3 vullen. Zo breek je de minste implementaties.

[Tom de Jong] Nou niet helemaal, want de oude praktijk was om het huisnummer in subveld (dus niet subsubveld) 2 te plaatsen. De vraag is dus of je het huisnummer moet opnemen in het eerste subsubveld van subveld 1. Ja lijkt me.


Verdere discussie:


1. Prefix en suffix staat nu n.v.t.: waar komt "Weledelgestrenge"? Komen Prof. Dr. Ir. wat academische prefixen zijn in Degree? Komen RA, Msc wat academische suffixen zijn ook in Degree?

[Tom de Jong] Inderdaad. We zijn in Basiscomponenten gids voor V3 inmiddels al veel 'strakker'. Zou hier ook moeten.


2. Welke "ISO" lijst gebruiken we voor landcodes in adressen (ISO 3166 2 karakters ligt voor de hand, dus NL of nl en niet NLD of nld) [Tom de Jong] Zou absoluut strak gespecificeerd moeten staan (en liefst compatible met V3). Kleine letters mag niet.


3. Waarom drukken we de officiele provincies afkortingen niet af in de gids?

[Tom de Jong] Mmm, ik heb dat nog nooit gebruikt zien worden. Staat in de praktijk bij woonplaats in postcodetabel.


4. Waarom wordt B business adress niet toegestaan volgens hoofdstuk 3? In hoofdstuk 2 loopt de link naar tabel 0190 overigens dood.

[Tom de Jong] Good point.


5. Waarom zeggen we wel dat je een Legal naam moet gebruiken, maar niet Legal adres?

[Tom de Jong] Tja, was beter geweest, maar kunnen we nu niet meer terugdraaien lijkt me.


6. Als je de SBV Z naam en de instellingsnaam wilt doorgeven, welk type hebben die dan? [Tom de Jong] Zou beantwoord moeten worden in het kader van de huidige BSN discussie.


7. Als je de SBV Z adres en het instellingsadres wilt doorgeven, welk type hebben die dan?

[Tom de Jong] Zou beantwoord moeten worden in het kader van de huidige BSN discussie.Op 10 dec 2008, om 00:06 heeft Tom de Jong het volgende geschreven:Hallo TC AM'ers,


Ik moest laatst voor het eerst sinds lange tijd weer eens een HL7 v2 koppeling realiseren. In dit geval ging het om één van de vele installaties die (i.v.m. komst BSN) over gaan op v2.4 (ons gezeur heeft echt wel geholpen!). Daarbij viel me echter toch wel op hoeveel vrijheid onze Nederlandse implementatiegids eigenlijk laat bij het vullen van de berichten.


Ik kwam in één simpele ADT koppeling toch diverse plaatsen tegen waar de gids wat mij betreft veel strenger had gekund. Nou hoor ik het al zeggen: "doe maar een voorstel voor aanpassing". Het ontbreekt me aan de tijd, maar ik wil jullie toch een aantal zaken doorgeven waar ik vraagtekens bij had:


• Patiëntnummer:

o Moet je verplicht 'LOCAL' meegeven als je alleen het ziekenhuispatiëntnr. doorgeeft?

• Naam van de patiënt (en andere personen):

o Moet je verplicht 'L' opgeven bij de eerste naam? Wordt dat wel zo geïmplementeerd?

o Officieel moet je eerste en verdere voorletters/namen splitsen. Gebeurt dat wel echt?

• Adres van de patiënt:

o Moet je verplicht 'M' opgeven bij eerste adres? Wordt dat wel zo geïmplementeerd..?

• Adres van verzekeraar in IN1 (ch. 6)

o Hier staat nog datatype ST ipv SAD, hetgeen verwarring oplevert over wijze van vullen.

o Vraag: wordt je al dan niet geacht het adres uit te splitsen (zoals bij adres van patiënt)?


Ben benieuwd naar jullie reactie. Ik wil anders wel een keer bij AM aanschuiven voor toelichting.


Groeten,

Tom