This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL:201211 Agenda

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search


CONCEPT Datum: 6 november 2012

Plaats: Bastion Hotel Utrecht

Tijd: 10.00 – 13.00 uur

 1. Opening
 2. Voorzitter: Anneke Goossen
 3. Notulist: ?
 4. Vaststellen van de agenda.
 5. Verslag vorige vergadering, 25 september 2012.
 6. Overleg Ben van der Stigchel, i-ziekenhuis.
 7. Bespreken Actiepuntenlijst.
  • HL7 Europe en EHR-S FM
  • Afvaardiging WGM 2013
 8. Speerpunten werkgroep 2013.
 9. Ballot van EHR-S FM en PHR-S FM R2: stand van zaken.
 10. Rondvraag