This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

Datatypen XPN hoofdstuk 2 uitbreiding uitleg naam, voornaam, voorletters.

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to InM V2 voorstellen

  • meeting: TC-InM
  • Author: Adri Burggraaff.
  • Status: FINAL - for discussion in TC

Inleiding

Dit voorstel is t.b.v. HL7 NL TC-InM en gaat over het datatype XPN en moet leiden tot een besluit dat gaat gelden voor alle TC's. Er is behoefte aan meer uitleg mbt naam, voornaam, voorletters etc.

Huidige tekst in NL implementatie handleiding


Voorbeelden van het dataype XPN zijn:
1. Mevr. B.K.L. de Jong – van Beethoven met voornaam Beatrix, waarbij ‘van Beethoven’ haar eigen-naam is. |de Jong – van Beethoven&van&Beethoven&de&Jong^Beatrix^^K L^^^^L|
2. Mevr. B.K.L. de Jong – van Beethoven met voornaam Beatrix, waarbij ‘van Beethoven’ haar eigen-naam is en waarbij ‘Trix’ haar roepnaam is. |de Jong – van Beethoven&van&Beethoven&de&Jong^Beatrix^^K L^^^^L~^Trix^^^^^^N|

2.9.54.1 Family name (FN ) ‘Family name’ is een samengesteld datatype, waarin de verschillende onderdelen van de familienaam in verschillende subcomponenten kunnen worden opgenomen, zie 2.9.19, “FN - family name”.

2.9.54.2 Given name (ST) Indien name type code is "L", kan in dit veld de eerste voorletter of voornaam van de patiënt vermeld wor-den. Indien name type code is "N", dan kan in dit veld de roepnaam van de patiënt worden weergegeven. Andere onderdelen dan 'given name' en 'name type code' hoeven in dat geval niet gevuld te worden.
2.9.54.3 Second and further given names or initials thereof (ST) De overige voornamen of voorletters van de patiënt. Meerdere voorletters / -namen worden gescheiden door een spatie

2.9.54.7 Name type code (ID) 'L' (legal) voor de eerste naam, daarna kunnen ook andere naamtypen worden doorgegeven. Om de roep-naam van een patiënt door te geven moet 'N' (Nickname, 'call-me name') worden gebruikt. Zie HL7 Table 0200 - Name type .

HL7 Table 0200 - Name type
Value Description
A Alias Name
B Name at Birth
C Adopted Name
D Display Name
I Licensing Name
L Legal Name
M Maiden Name
N Nickname /”Call me” Name/Street Name
P Name of Partner/Spouse (retained for backward compatibility only)
R Registered Name (animals only)
S Coded Pseudo-Name to ensure anonymity
T Indigenous/Tribal/Community Name
U Unspecified

Use case

Mevr. B.K.L. de Jong – van Beethoven met voornaam Beatrix waarbij ‘van Beethoven’ haar eigen-naam is, komt voor de eerste keer bij het Hollandziekenhuis en wordt geregistreerd in de patiënt administratie van het ZIS.
Mevr. toont haar paspoort en wenst te worden geregistreerd met haar volledige naam incl. de naam van de partner.
Er wordt een opvraging gedaan op basis van BSN bij het SBV-Z (GBA)

Antwoord SBV-Z
voorletters: geen (SBV-Z komt alleen met voornamen)
voornaam: Beatrix Katharina Leona
voorvoegsel: van
eigen naam: Beethoven
geboortedatum: 23-10-1979
geslacht: vrouw
geboortedatum: 23-10-1979
geslacht: vrouw

Voorstel


Dit voorstel gaat dus om de omschrijvingen en tabel 200

Wijzigingsvoorstel Voorbeelden van het dataype XPN zijn:


Wijzigingsvoorstel 2.9.54.1 Family name (FN ):


Wijzigingsvoorstel 2.9.54.2 Given name (ST):


Wijzigingsvoorstel 2.9.54.3 Second and further given names or initials thereof (ST):


Wijzigingsvoorstel 2.9.54.7 Name type code (ID) :


Wijzigingsvoorstel HL7 Table 0200 - Name type(zoals is aangenomen op de TC-InM 15 sept 2009):
Grijs maken (=vet op wiki) van alle codes uit tabel 0200 - Name Type welke worden gebruikt. Voor hoofdstuk 3 heeft TC-AM ballotcommentaar gekregen dan in elk geval “P” (Partner) ook wordt gebruikt.

Tevens zou het een goed idee zijn voor elk van deze waarden een Nederlandse tekst mee te geven, omdat over sommige nog wat verwarring bestaat. Onderstaande is een voorzet, die mogelijk (nog)veel discussie geeft.

HL7 Table 0200 - Name type
Value Description
A Alias Name
B Geboortenaam
C Aangenomen naam
D Weergavenaam zoals patiënt aangesproken wenst te worden binnen de instelling
I Licensing Name
L Officiële naam zoals bekend bij de SBV-Z of naam zoals bekend in de instelling
M Maiden Name
N Roepnaam, bijnaam
P Partnernaam (niet meer gebruiken: gebruik Family Name component van XPN, of NK1-segment om de volledige partnergegevens mee te geven
R Registered Name (animals only)
S Coded Pseudo-Name to ensure anonymity
T Indigenous/Tribal/Community Name
U Unspecified

Discussie

TC-AM 15 september 2009:

Dit veld bevat de namen van de patiënt. Meerdere namen kunnen in dit veld worden doorgegeven, echter de eerste naam moet de wettige naam (conform SVB-Z) of de naam zoals bekend in de instelling bevatten (Name Type Code = ‘L’). Raadpleeg HL7 Table 0200 - Name type voor geldige waarden voor component Name Type Code.

Indien het noodzakelijk is anonieme berichten te sturen (bijv. aanlevering gegevens aan een landelijke registratie), is het mogelijk om de naam van de patiënt niet te sturen en in het verplichte veld Patient Name alleen de component name type code ‘S’ (Coded Pseudo-Name to ensure anonymity). Gezien bovenstaande uitspraak kan dit alleen worden geïmplementeerd indien zowel zender en ontvanger dit expliciet ondersteunen. Voorbeeld: PID|…..|^^^^^^S|…


Rene: gaarne zou ik een mapping zien naar HL7 v3, dat om de compatibility zeker te stellen. Met name de beoogde definitie van L vind ik zeeer zwak.

  • In v3 hebben we OR (GBA naam), en L (hoe men genoemd wil worden). Volgens bovenstaande hebben we L (soms GBA, soms ook niet) en D (hoe men aangeschreven wil worden). Dat past van geen kanten. Rene spronk 14:15, 13 October 2009 (UTC)
  • Samenvattend, het moge duidelijk zijn: ik ben tegen het bovengenoemde voorstel.