This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

Assigning authority

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to InM V2 voorstellen

  • meeting: TC-InM
  • Author: Adri Burggraaff.
  • Status: FINAL - for discussion in TC

Inleiding

Dit voorstel is t.b.v. HL7 NL TC-InM en gaat over Assigning Authority en moet leiden tot een besluit dat gaat gelden voor alle TC's.


Huidige tabel in de HL7 2.4 Internationale en NL implementatiehandleiding

2.9.12.4 Assigning authority (HD)
Subcomponents: <namespace ID (IS)> & <universal ID (ST)> & <universal ID type (ID)>

In dit veld wordt de instantie vermeld die verantwoordelijk is voor het genereren van de ID. Indien het een erkende instantie is, wordt deze vermeld (bv Vektis) anders LOCAL (local). Voor UZI nummers geldt de Assigning Authority “CIBG”


User Defined Table 0363 - Assigning Authority
Waarde Omschrijving Toepassing NL
NLMINBIZA NL – Ministerie van Binnenlandse Zaken - Burger Service Nummer en Reisdocument (paspoort/identiteitskaart)
NLMINJUS NL – Ministerie van Justitie
NLVWS NL – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
NLIND NL – Immigratie en Naturalisatie Dienst - Vreemdelingendocument
NLRDW NL – Rijksdienst Wegvervoer - Rijbewijs
NLSBV-Z NL – Sectorale BerichtenVoorziening voor de Zorgsector
CIBG NL – Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg - Uniek Zorgverlener Identificatienummer (UZI nummers)
Prismant NL – Onder andere voor de Landelijke Medische Registratie (LMR)
Vektis NL – Centrum voor informatie en standaardisatie voor de zorgverzekeraars
LOCAL Lokaal gedefinieerd

Use case

Er zijn 2 ziekenhuizen die veel samenwerken en hun patiëntgegegevens sturen naar een zelfde deelsysteem.
Voor de interne patientnummers zou je als Assigning Authority moeten gebruiken LOCAL (=Lokaal gedefinieerd).
Echter hoe kan ik als het ontvangende systeem weten, welk ziekenhuis eigenaar is van het interne patientnummer als ze allebei LOCAL sturen.

Voorstel

In dit veld wordt de instantie vermeld die verantwoordelijk is voor het genereren van de ID. Indien het een erkende instantie is,
wordt deze vermeld (bv Vektis). Of de naam van de instelling die eigenaar is en de gegevens uitwisselt anders LOCAL (local).
Verwijderen tekst (overkill zie tabel): Voor UZI nummers geldt de Assigning Authority “CIBG”

Discussie

Alexander:
"Goede vraag. Je zal ditzelfde probleem op meerdere plaatsen in de berichten tegenkomen. Bijvoorbeeld bij artsnummers, bepalingscodes en andere codes waar men traditioneel heel slecht omgaat met Assigning Authorities, omdat implementaties niet a priori rekening houden met transmurale verzending.

Als je transmuraal gaat werken dan is het allereerste wat je moet doen: om de tafel gaan zitten en sluitende afspraken over deze en andere berichtonderdelen en de verantwoordelijkheden bij zenden en verwerken daarvan.
In de definitie van PID 3 staat nergens dat je LOCAL "moet" gebruiken voor lokaal gedefinieerde nummers. Als je transmuraal gaat werken dan is het om de door jou genoemde reden dan ook beter dat niet te doen en per deelnemende instelling een Assigning Authority aan te wijzen als onderdeel van de ongetwijfeld meerdere samenwerkingsafspraken die je maakt.

Adri 09-11-2009: In verschillende hoofdstukken staat "Anders moet hierin ‘LOCAL’ staan" o.i.d., ik zou dat graag aanpassen in hoofdstuk 2, zie mijn tekst voorstel

Helen 16-11-2009: Graag een voorbeeld hoe dit er dan uitziet? Gebruiken we dan ook de universal onderdelen?

Irma 18-11-2009: Ook zou assigning facility worden gebruikt in dit geval. ZOu dat een oplossing kunnen bieden?

  • Het voorstel is niets anders dan het verder documenteren van het gebruik van een "User defined table", die zowiezo door eenieder kan worden uitgebreid. In feite voeg je alleen het advies toe dat "bij communicatie buiten je organisatie je het beste geen LOCAL dient te gebruiken, maar een code die de assiging authority aangeeft". Ik ben het eens met het voorstel, al zou een advies (zoals hierboven aangehaald, omkleed met redenen) kunnen worden toegevoegd. Rene spronk 20:42, 18 November 2009 (UTC)